Visual

Open Dag Het Metrum online!

We werkten al in tijdblokken vanwege de coronamaatregelen tijdens de Open Dag. Nu echter de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt, hebben we besloten de Open Dag op 6 februari online te doen. Helaas kunnen we geïnteresseerden dus niet op school ontvangen, maar we vertellen online graag meer over ons leuke, uitdagende onderwijsprogramma op onze school.

Wie zich opgeeft voor de Open Dag, ontvangt een brief van de afdelingsdirecteur Marije Broekmans van Het Metrum met een uitnodiging voor een online bijeenkomst. Er is dus geen bijeenkomst op onze school.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor onderwijs op Praktijkcollege Het Metrum, neemt u dan contact op met onze school (tel (071) 576 75 32), dan sturen we u graag een officieel aanmeldformulier toe.